گروه لاکچری های 50 و 60

بی ادبی توهین = ریمو

 مثبت + = ریمو

  اد زدن و ی = ریمو

تایپ فارسی

زیر۲۵ ریمو

استثنا شعور و معرفت بالا

لینک عضویت گروه تلگرام لاکچری های 50 و 60

لینکدونی دهه 60 و دهه 50

 

 

حتما با فیل شکن وارد شوید ، بدون فیل شکن لینک کار نمیکند

اگر لینک بالا وارد گروه نشد توسط مدیریت گروه تغییر کرده حتما در لینکدونی عضو شده وارد لینک جدید این گروه شوید.

 

لینک عضویت بهترین لینکدونی فعال رایگان تلگرام

لینک عضویت گروه های تمام شهر ها روزانه بیش از 100 لینک گروه جدید