گروه-تلگرام-دورهمی

گروه دورهمی
قوانین گروه :
تبلیغات و لینک ممنوع
بی احترامی به اعضای گروه ممنوع
پست تگ دار ممنوع
مزاحمت در پی وی ممنوع
فیلم و عکس و متن غیر اخلاقی ممنوع
رده سنی ۲۰ تا ۳۵ سال دهه 70 و 60

لینک عضویت گروه تلگرام دورهمی دختر پسرا

 

لینک عضویت بهترین لینکدونی فعال رایگان تلگرام