گپ کلبه خاطرات

1.پیوی مزاحمت‌ : ممنوع

2. فیلم و عکس غیرمجاز :ممنوع

3.بی ادبی به هم گروهی : ممنوع

4.گذاشتن لینک و تبلیغات: ممنوع

5. افراد زیر۲۰ سال : لفت

6.ممبر ی ممنوع

 خوش باشین

لینک عضویت گروه تلگرام کلبه خاطرات دهه 70 و 60

 

لینک عضویت بهترین لینکدونی فعال رایگان تلگرام