گروه تلگرام کافه چت امپراطور

گروه تلگرام کافه چت امپراتور

سن بالای ۲۰سال دهه 60 و 70

توهین ومطالب غیراخلاقی ممنوع

گذاشتن لینک و تبلیع ممنوع

درخواست مکرر پی وی و مزاحمت ریمو

چت فقط فارسی در محیط دوستانه

خوب دیدن شرط انسان بودن است

لینک عضویت گروه تلگرام کافه چت امپراطور

 

لینک عضویت بهترین لینکدونی فعال رایگان تلگرام