پاتوق خوبای کرمـانـشــاه

مدیرش خاS ادمینهاش باکلاS

از کل ایران عضو هس

 Pv=موافقت طرف مقابل

بی شخصیت هستی نیا

بی احترامی + شاخ بازی + توهین ب ادیان و قومیت و . ریپورت و ریمو دائم

لینک عضویت گروه تلگرام پاتوق خوبای کرمـانـشــاه

 

لینک عضویت بهترین لینکدونی فعال رایگان تلگرام