گروه ایلام کوردانه

بهترین گروه غرب

دوستی و صمیمی بودن بی ادبی و توهین ممنوع

لات بازی ممنوع

خلاصه خوش هاتین محدودیت سنی نداریم میگمـا

اگـہ حلقــہ ے ازدواج طـلاس

حلقـہ ے رفــــــاقـــــت وفــــــــاس

بامـراما جـاشون رو جفت چشماے ماس

لینک عضویت گروه ایلام کوردانه

 

لینک عضویت بهترین لینکدونی فعال رایگان تلگرام

دریافت لینک عضویت گروه های تمام شهر ها روزانه بیش از 100 لینک گروه جدید