چتکده کرمانشاه 60/70

ورود بالای 25

پی وی بی اجازه = ریمو

پست لینکدار نفرست  ربات پاکش میکنه

گپ سینما نیست اگه چت نمیکنی لفت بده تا اخراج نزدم

ممبر ی ممنوع

خواهشن همگی فعال باشید

لینک عضویت گروه تلگرام چتکده کرمانشاه 60/70

 

حتما با فیل شکن وارد شوید ، بدون فیل شکن لینک کار نمیکند

اگر لینک بالا وارد گروه نشد توسط مدیریت گروه تغییر کرده حتما در لینکدونی عضو شده وارد لینک جدید این گروه شوید.

 

لینک عضویت بهترین لینکدونی فعال رایگان تلگرام

لینک عضویت گروه های تمام شهر ها روزانه بیش از 100 لینک گروه جدید