گروه چت زنجان بکس

خوش اومدید وجودتو عشقه

دورهمی چت،ویس بجان واطراف

مهمونا از هرجا اومدن خوش اومدن

زندان نیست قانون بزارم مشتی باش

اصلاpvنروپاکسازی 23شب

هرعضو اندازه مرامش اد بزنه دوستاشو

اد کردنت گروهی لینکشو بده ادمینا بلفت 

لینک عضویت گروه تلگرام گپ زنجان بکس

حتما با فیل شکن وارد شوید ، بدون فیل شکن لینک کار نمیکند

 

لینک عضویت بهترین لینکدونی فعال رایگان تلگرام

دریافت لینک عضویت گروه های تمام شهر ها روزانه بیش از 100 لینک گروه جدید