گروه تلگرام همه باحالا مشهد

به گپ همه باحالا مشهد خوش اومدی

─┅━━━━✦━━━━┅─

اینجا همـہ هستن خاص

 اینجادنیاے عاشقاس

 عشق تو وجودماس

آرزوے ماخوشبختے شماس

لینڪ دادن ڪارہ حسوداس

─┅━━━━✦━━━━┅─

پـــــســـــرا  دخـــــتـــــرا

لینک عضویت گروه تلگرام همه باحالا مشهد

حتما با فیل شکن وارد شوید ، بدون فیل شکن لینک کار نمیکند

 

لینک عضویت بهترین لینکدونی فعال رایگان تلگرام

دریافت لینک عضویت گروه های تمام شهر ها روزانه بیش از 100 لینک گروه جدید