کافه ایلام کرمانشاه تهران

⚖ قوانین

 ادب شرط اول موندگاری

پی وی رفتن اعضا = اخراج 

دخالت تو کار ادمینا ممنوع

 چت و پست مثبت + ممنوع

لینک گروه:

لینک عضویت گروه تلگرام کافه ایلام کرمانشاه

 

حتما با فیل شکن وارد شوید ، بدون فیل شکن لینک کار نمیکند

اگر لینک بالا وارد گروه نشد توسط مدیریت گروه تغییر کرده حتما در لینکدونی عضو شده وارد لینک جدید این گروه شوید.

 

لینک عضویت بهترین لینکدونی فعال رایگان تلگرام

لینک عضویت گروه های تمام شهر ها روزانه بیش از 100 لینک گروه جدید