گپ مطلقه ها - زیر ۲۸ ممنوع

پی وی رفتن بدون اجازه =ریمو

بحث ی مذهبی غیرمذهبی

بحث کل کل کردن با اعضا=ریمو

گروه زدیم دور هم خوش باشیم 

چت کردنت و طرز حرف زدنت ادب خودت خانوادت نشون میده

لینک عضویت گروه تلگرام مطلقه ها بالای 28

 

حتما با فیل شکن وارد شوید ، بدون فیل شکن لینک کار نمیکند

اگر لینک بالا وارد گروه نشد توسط مدیریت گروه تغییر کرده حتما در لینکدونی عضو شده وارد لینک جدید این گروه شوید.

 

لینک عضویت بهترین لینکدونی فعال رایگان تلگرام

لینک عضویت گروه های تمام شهر ها روزانه بیش از 100 لینک گروه جدید