گروه رفقای تهران و کرج

زیر ۲۰ لفت. 

بی ادبی=ممنوع

بحث ی=ممنوع

تبلیغ=ممنوع

پیوی خانوما=ممنوع

تاسیس=۱۳۹۸/۰۵/۱۴

لینک عضویت گروه تلگرام رفقای تهران و کرج

 

حتما با فیل شکن وارد شوید ، بدون فیل شکن لینک کار نمیکند

اگر لینک بالا وارد گروه نشد توسط مدیریت گروه تغییر کرده حتما در لینکدونی عضو شده وارد لینک جدید این گروه شوید.

 

لینک عضویت بهترین لینکدونی فعال رایگان تلگرام

لینک عضویت گروه های تمام شهر ها روزانه بیش از 100 لینک گروه جدید