دورهمی بختیاری ها شهرکرد و اطراف

 ایل غیور بختیاری

به گپ  بختیاری ها 

خوش اومدید

منم بختیاری منم شیر جنگ

بمیرم به نامو نمانم ب ننگ

لینک عضویت گروه تلگرام دورهمی بختیاری ها شهرکرد

 

حتما با فیل شکن وارد شوید ، بدون فیل شکن لینک کار نمیکند

اگر لینک بالا وارد گروه نشد توسط مدیریت گروه تغییر کرده حتما در لینکدونی عضو شده وارد لینک جدید این گروه شوید.

 

لینک عضویت بهترین لینکدونی فعال رایگان تلگرام

دریافت لینک عضویت گروه های تمام شهر ها روزانه بیش از 100 لینک گروه جدید