گپ دورهمی دهه شصتیااا و هفتادیااا

خوش اومدین 

قوانین

آدم یک "بودن"است.

وانسان یک "شدن".

#انسان باشیم️

رنج سنی:بالای 23 سال

لینک عضویت گروه تلگرام دورهمی دهه 60 و 70

حتما با فیل شکن وارد شوید ، بدون فیل شکن لینک کار نمیکند

 

لینک عضویت بهترین لینکدونی فعال رایگان تلگرام

دریافت لینک عضویت گروه های تمام شهر ها روزانه بیش از 100 لینک گروه جدید